หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
สถิติ
 
 
สถิติงานให้บริการประชาชนกองสาธารณสุข [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
สถิติการให้บริการประชาชนกองช่าง [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
สถิติการให้บริการประชาชนกองคลัง [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
สถิติการให้บริการประชาชนสำนักปลัดเทศบาล [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
สถิติงานให้บริการประชาชนกองสาธารณสุข [ 16 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 44  
 
สถิติการให้บริการประชาชนกองช่าง [ 16 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 33  
 
สถิติการให้บริการประชาชนกองคลัง [ 16 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
สถิติการให้บริการประชาชนสำนักปลัดเทศบาล [ 16 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 56  
 
  (1)