หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
คู่มือ การจัดสร้างและดูแลระบบประปาหมู่บ้าน [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
คู่มือการใช้งาน ระบบฉบับย่อ หน่วยจัดซื้อ [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
คู่มือ การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ 1 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 160  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 1 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 122  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน การขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 95  
 
  (1)