หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
คู่มือ การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ 1 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 63  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 1 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 54  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน การขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)