หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 104  
 
รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 97  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ๒๕๖๑ [ 10 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 115  
 
รายงานผลการจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 11 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 161  
 
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน) [ 5 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 86  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 31 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 138  
 
งบแสดงฐานะการเงิน [ 30 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 124  
 
  (1)