หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 29 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 48  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
แผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลตำบลหาดทนง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 12 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 51  
 
แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๕๖๔) [ 7 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 182  
 
  (1)