หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ^____^ ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหาดทนง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี ค่ะ ^____^
 
 
 
 
ประกาศ
 
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
ปร.4-5
แบบแปลน
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยเทศบาลตำบลหาดทนง จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า 23/28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตอ-ทุ่งน้อย หมูที่ 6 ตำบลหาดทนง งบประมาณที่ตั้งไว้ 500,000.00บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 221 เมตร หนา 0.15 เมตร มีไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 884 ตารางเมตรรายละเอียดตามแบแปลนเทศบาลตำบลหาดทนงกำหนด(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่างเทศบาลตำบลหาดทนง)

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 15.50 น. โดย คุณ กชพร โรจนพันธ์

ผู้เข้าชม 31 ท่าน

 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหาดทนง
อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ : 056-510959 โทรสาร : 056-510959
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,935,340 เริ่มนับ 10 เม.ย. 2555
จัดทำโดย NAXsolution.com