^____^ ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหาดทนง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี ค่ะ ^____^
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ  
 

       ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการครุภัณฑ์และรายการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นค่าครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ
       บัดนี้  บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด ผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุ งวดสุดท้าย  ครุภัณฑ์การแพทย์  สถานีอนามัยหาดทนง จำนวน 8 รายการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหาดทนง  เป็นเงิน 401,000.00บาท(สี่แสนหนึ่งพันบาทถ้วน)ถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดข้อกำหนดตามที่เทศบาลตำบลหาดทนงกำหนดทุกประการแล้วเมื่อวันที่ 21  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  และผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.  2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 12.57 น. โดย คุณ กชพร โรจนพันธ์

ผู้เข้าชม 44 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหาดทนง
อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ : 056-510959 โทรสาร : 056-510959
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,885,574 เริ่มนับ 10 เม.ย. 2555
จัดทำโดย NAXsolution.com