หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 78  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง ผลการประเมินปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล ระดับดีเด่น ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 84  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูเทศบาล [ 4 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 74  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล [ 4 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 68  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2563 [ 26 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 68  
 
รายงานผลการส่งเสริมการพัฒนาตนเองด้วยการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล [ 23 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 75  
 
รายงานผลการคัดเลือกบุคคลตันแบบด้านคุณธรรม หน่วยงานหรือบุคคลใน การดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง ผลการประเมินปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล ระดับดีเด่น ครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง ว่าด้วยการกำหนดระเบียบและมาตรฐานในการปฏิบัติงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
  (1)     2