หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง ผลการประเมินปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล ระดับดีเด่น ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูเทศบาล [ 4 เม.ย. 2563 ]