หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
หาดทนง
วัดสะพานหิน
วัดหาดทนง
สถานีอนามัยหาดทนง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหาดทนง
นายพงษ์พันธ์ เตมียนันท์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหาดทนง
''โครงสร้างพื้นฐานทั่วทิศ
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงสังคมก้าวหน้า
รักษาสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมสินค้า OTOP''
นายพงษ์พันธ์ เตมียนันท์
ปลัดเทศบาลตำบลหาดทนง
อาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนใน
ทต.หาดทนง
www.hadthanong.go.th
เทศบาลตำบลหาดทนง
1
2
3
4
5
^____^ ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหาดทนง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี ค่ะ ^____^
 
 


สมาคมประชาชนคนตาบอดไทยได้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้พิการทางการมองเห็น [ 23 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 2 


พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบล [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 34 


พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ พร้อมทั้งสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รอ [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 52 


ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนวัดหาดทนง โรง [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 56 


ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานภายใต้กรอบแนวคิดการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 28 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตำบล เทศบาลตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี [ 10 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 49 
 
 
 
คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ [ 23 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 128 
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์) และคณะฯ พร้อมด้ [ 17 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 91 
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 183 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรั [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 205 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประ [ 10 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 167 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิ [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 198 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุ [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 164 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุ [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 173 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง ประกาศชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร [ 7 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 192 
ขอเชิญร่วมงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 [ 3 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 198 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งแ [ 9 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 207 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 208 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของ [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 204 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการ [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 217 
จดหมายข่าว กองคลัง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 16 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 196 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 134 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตามพระ [ 29 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 163 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 214 
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 198 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การรับฟังความคิ [ 21 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 236 
 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจ [ 31 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 47 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจ [ 30 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 77 
 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือข้าราชการหน่วยอ [ 7 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 243 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั [ 12 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 260 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเ [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 469 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้ [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 501 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั [ 11 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 472 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเ [ 5 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 346 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้ [ 6 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 629 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั [ 14 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 488 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเ [ 3 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 498 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง ยกเลิกประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเ [ 17 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 954 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้ [ 4 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 962 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั [ 11 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 496 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 788 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั [ 16 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 576 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร [ 9 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 478 
 
 

มีดเล็กโบวี่
กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1313  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว18  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1310  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8-13 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กสว. มท 0820.2/ว1299 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1293 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ กค. มท 0803.3/ว1292  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1233  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1287  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1284  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1259  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1276 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1266  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1272  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1262  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด (บริหารกายหน้าเสาธง) ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว1268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กพส. มท 0810.4/ว1271  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 กพส. มท 0810.4/ว1270  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
 
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล  [ 22 ต.ค. 2553 ]  
 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา  [ 21 ต.ค. 2553 ]  
 
  ท่านพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลหาดทนง อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหาดทนง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 มิ.ย. 2558)    อ่าน 9726  ตอบ 24  
ขอเชิญประชุม (9 ต.ค. 2555)    อ่าน 1427  ตอบ 0  
 
 


จ้างเหมาซ่อมแซมตรวจเช็คสภาพรถและเปลี่ยนอะไหล่ รถจั [ 23 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะส่องถนน ในพื้นที่ [ 21 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบทำความเย็นรถยนต์ส่วน [ 21 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง (ขนาด 200 [ 16 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมตรวจเช็คระยะทาง 100,000 กม. และเปล [ 16 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ(รายละเอียดต [ 14 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหา [ 11 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ตามระยะรถยนต์ส [ 11 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ รหั [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ(รายละเอียดตามเ [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(รายละเอียดตามเ [ 31 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ(รายละเอียดตามเอกส [ 31 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 6 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแ [ 31 พ.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน(รายละเอียดตามเอ [ 24 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ(รา [ 19 พ.ค. 2564 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง รายละเอียดตามเอกสารแนบ)สำนักป [ 17 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแ [ 17 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ(รายละเอียดตามเอกส [ 11 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 13 รายการ(รายละเอียดตามเอกสาร [ 11 พ.ค. 2564 ]

 
เริ่มนับ วันที่ 10 เม.ย. 2555
วัดสะพานหิน
วัดหาดทนง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดทนง
 
 
เทศบาลตำบลหาดทนง
อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหาดทนง
โทรศัพท์ : 056-510959 โทรสาร : 056-510959
สายตรงนายก
โทร 056-510959
 
จำนวนผู้เข้าชม 6,933,572 เริ่มนับ 10 เม.ย. 2555
จัดทำโดย NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
เทศบาลตำบลหาดทนง